ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ
ВЕРСТКА ТЕКСТУ, ДИЗАЙН ОБКЛАДИНКИ І ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ, ПІДГОТОВКА ДО ВИДАННЯ:
до 20 днів
РОЗМІЩЕННЯ МОНОГРАФІЇ У ВІДКРИТОМУ
ДОСТУПІ, ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ В БАЗІ CROSSREF:
до 10 днів
ВИДАННЯ (ДРУК) МОНОГРАФІЇ ТА ЇЇ РОЗСИЛКА
ПО БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДАМ:
до 15 днів

Монографію буде видано або українським (Європейська наукова платформа) або закордонним (Primedia eLaunch LLC) видавництвом залежно від вибору автора, з присвоєнням відповідних ISBN країни видавця.
Оформлення монографії буде виконано з дотриманням вимог державних стандартів України та міжнародних норм видання монографії.
Виданню буде присвоєння коди УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007, а також унікальний цифровий ідентифікатор DOI (книзі загалом та/або кожному її розділу).
Метадані монографії будуть проіндексовані в обраних автором наукометричних базах: CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate та/або OUCI.
Матеріали монографії знаходитимуться у відкритому доступні (Open Access) на обраних автором ліцензійних умовах.

ЯК ОПУБЛІКУВАТИ МОНОГРАФІЮ?
ознайомтесь з
умовами видання та вимогами редакції
заповніть анкету та надішліть матеріали
на розгляд
дочекайтесь розгляду та розрахунку вартості; здійсніть оплату
очікуйте на видання монографії протягом зазначеного часу

ВИМОГИ ДО МОНОГРАФІЇ
Авторами можуть бути:
- аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Монографія може бути написана:
- одноосібно;
- у співавторстві (колективна монографія).
Увага! Монографії, що публікуються та подаються на здобуття наукового ступеня доктора / кандидата наук мають бути написані одноосібно.
Монографія та дисертація - чи є різниця і в чому вона полягає?
Дисертація - це наукова публікація, в той час як монографія відноситься до науково-популярної або навчально-методичної літератури. Розділи монографії, звичайно, можуть містити наукові положення дисертації. При цьому, монографія адресована більш ширшій аудиторії, а не лише фахівцям з теми, тож має бути адаптована для читача і, по можливості, викладена більш простою та зрозумілою мовою.
Натисніть, щоб дізнатися:
Типові структурні елементи:
Назва монографії - коротка та зрозуміла, що складається з 3-7 слів. За необхідності можна додати підназву для конкретизації змісту видання.
Інформація про автора - коротка бібліографічна довідка, що містить інформацію про автора, його освіту, науковий ступінь, звання тощо та розміщується в вихідних відомостях монографії.
Передмова - свого роду «анотація» видання; супровідна стаття, що містить інформацію про цілі видання, його проблематику тощо; може містити короткий опис кожного розділу.
Введення - початковий (перший) розділ монографії, що знайомить читача з темою. У випадку, якщо монографія друкується з дисертаційного дослідження, можна переписати цю Введення зі «Вступу», при цьому адаптувати текст прибравши такі типові для дисертації структурні елементи, як «Актуальність теми», «Цілі і завдання роботи», «Гіпотеза» тощо.
Основна частина монографії - в свою чергу складається з наступних елементів:
Розділи. Зазвичай від 3 до 7 розділів, більш-менш однакових за обсягом. Це послідовно та логічно розділені частини опрацьованої автором теми, що показують структуру дослідження та формують структуру монографії. Як правило, перший розділ присвячений літературному огляду та теоретичній складовій теми. Розділи, в свою чергу поділяються на глави/параграфи.
Глави / Параграфи.
Поділяють розділ на основні змістовні складові, формуючи структуру розділу. Не мають занадто відрізнятися один від одного обсягом. Зазвичай в одному розділі міститься від 2 до 5 глав/параграфів.
Висновки - частина, що містить узагальнені результати дослідження, на підставі якого публікується монографія. Необхідно визначити як отримані результати можна використати на практиці та який позитивний ефект можна від них отримати.
Список використаних джерел (не менше 50 джерел) - може бути оформлений у відповідності з будь-яким діючим стандартом оформлення. Редакція, в свою чергу, рекомендує оформлення за стандартом АРА: переглянути приклад.
Додатки - необов'язковий розділ, де можуть розміщуватися допоміжні матеріали до тексту або масивний за розміром графічний матеріал.

ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
ОБСЯГ МАТЕРІАЛІВ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
.doc або .docx
від 100 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОМАТИЧНІ ПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; редакція рекомендує оформляти список у відповідності зі стандартом APA для підвищення шансів відображення цитування.

Увага! При надсиланні в редакцію неопрацьованого автором матеріалу (наприклад, надсилання невідредагованого документу дисертаційної роботи) всі редакторські роботи по оформленню тексту та його корегуванню будуть враховані в вартість видання додатково.
Редакція не здійснює наукове та літературне редагування без дозволу автора та інформування про будь-які зміни. Редакція здійснює технічне редагування та корегування тексту.
АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Архів опублікованих монографій знаходиться на платформі Open Journal System:

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:


РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

АНКЕТА
АВТОРА НАУКОВОЇ МОНОГРАФІЇ
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА (ЯКЩО АВТОРІВ ДЕКІЛЬКА - ВІДПОВІДАЛЬНОГО АВТОРА)
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ МОНОГРАФІЇ
Необхідний тираж: *
ОБЕРІТЬ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (ЯКЩО ПОТРІБНО)
Розсилка редакцією обов'язкових примірників за переліком Постанови КМУ № 608 від від 10 травня 2002 р.
ВКАЖІТЬ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ БАЖАЄТЕ ПОВІДОМИТИ РЕДАКЦІЇ
Завантажте матеріали:
Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі реєстраційної анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації.

Чи потрібно макетувати монографію самостійно?

Ні, не потрібно. Автору необхідно лише оформити документ у відповідності з загальними вимогами (Times New Roman, 14, інтервал 1,5 тощо) представленими на сайті. Також, автору необхідно перевірити документ на наявність граматичних, орфографічних, пунктуаційних та синтаксичних помилок. Редакція повторно здійснює перевірку документу, а потім самостійно макетує текст у відповідності з авторськими побажаннями. З метою зменшення вартості публікації автор може самостійно зайнятися макетуванням монографії. Для цього редакція надасть усі рекомендації, дотримання яких дозволить забезпечити якісний друк.

Чи потрібно самостійно розробляти обкладинку?

Ні, не потрібно. Редакція самостійно займається створенням дизайну обкладинки з урахуванням усіх авторських побажань. Автор монографії може надати фото, малюнки та інший графічний матеріал, з якого бажає створити обкладинку майбутньої книги. Автор, також, може надати вже готову обкладинку, що зменшить загальну вартість публікації. Але така обкладинка має відповідати вимогам типографії. За запитом, редакція надасть усі рекомендації, дотримання яких дозволить забезпечити якісний друк.

Чи можна видати монографію, що подаватиметься на здобуття наукового ступеня?

Так, можна. Видання всіх монографій здійснюється з урахуванням Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012. Звертаємо увагу авторів на те, що згідно цих вимог, монографії, що подаватимуться на здобуття наукового ступеня мають виходити загальним тиражем не менше 300 шт., містити відомості про рецензентів (не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації для здобуття ступеня доктора наук; та принаймні одного доктора наук - для здобуття ступеня кандидата наук); містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації та надсилатися до фондів таких 7 бібліотек України. Редакція може забезпечити виконання всіх послуги із зазначених, окрім рекомендації до друку від навчальної установи (надає автор).

Чи надаються послуги з перекладу монографії на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу та термін визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу монографії, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити додатковий тираж пізніше?

Так, макет монографії зберігатиметься в редакції та у автора, тож за необхідності можна буде замовити додатковий тираж монографії пізніше. Також, можна буде здійснити перевидання.

Чи можна розмістити монографію в мережі на платній основі?

Автор може розмістити монографії у мережі на платформі Open Journal System на будь-яких ліцензійних умовах. Є можливість розмістити видання в відритому (Open Access) або частково відкритому доступі. Open Access забезпечує безкоштовний повнотекстовий доступ. Частково відкритий доступ передбачає, що для доступу до змісту (всього або деякого) буде потрібна передплата. Редакція при платному доступі може запропонувати автору або знижку на публікацію, або відсоток з продажів (за оцінкою редактора).

Чим відрізняється розміщена в форматі веб-сторінки (HTML) монографія?

Матеріал, що розміщено в форматі веб-сторінки має ширший охват та, як правило, збирає більше посилань. Монографія, розміщення як електронна книга у HTML форматі існує як окремий сайт в мережі та добре індексується пошуковими системами. Щоб подивитися, як виглядає текст розміщений таким чином, радимо переглянути оболонку онлайн-журналу «ΛΌГOΣ.ONLINE»: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.01.02.html. Автор може надати будь-які рекомендації по оформленню монографії.

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
ВИДАННЯ МОНОГРАФІЇ

ВЕРСТКА ТЕКСТУ, ДИЗАЙН ОБКЛАДИНКИ І ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ, ПІДГОТОВКА ДО ВИДАННЯ:
до 20 днів
РОЗМІЩЕННЯ МОНОГРАФІЇ У ВІДКРИТОМУ ДОСТУПІ, ЇЇ РЕЄСТРАЦІЯ В БАЗІ CROSSREF:
до 10 днів
ВИДАННЯ (ДРУК) МОНОГРАФІЇ ТА ЇЇ РОЗСИЛКА ПО БІБЛІОТЕЧНИМ ФОНДАМ:
до 15 днів

■ Монографію буде видано або українським (Європейська наукова платформа) або закордонним (Primedia eLaunch LLC) видавництвом залежно від вибору автора, з присвоєнням відповідних ISBN країни видавця.
■ Оформлення монографії буде виконано з дотриманням вимог державних стандартів України та міжнародних норм видання монографії.
■ Виданню буде присвоєння коди УДК, авторського знака та знаку охорони авторського права відповідно до ДСТУ 4861:2007, а також унікальний цифровий ідентифікатор DOI (книзі загалом та/або кожному її розділу).
■ Метадані монографії будуть проіндексовані в обраних автором наукометричних базах: CrossRef, ORCID, Google Scholar, ResearchGate та/або OUCI.
■ Матеріали монографії знаходитимуться у відкритому доступні (Open Access) на обраних автором ліцензійних умовах.

ЯК ОПУБЛІКУВАТИ МОНОГРАФІЮ?
ознайомтесь з умовами видання та вимогами редакції
заповніть анкету та надішліть матеріали на розгляд
дочекайтесь розгляду та розрахунку вартості; здійсніть оплату
очікуйте на видання монографії протягом зазначеного часу

ВИМОГИ ДО МОНОГРАФІЇ
Авторами можуть бути:
- аспіранти, докторанти;
- науково-педагогічні працівники ВНЗ, викладачі шкіл, коледжів тощо;
- працівники науково-дослідних установ, лабораторій тощо;
- працівники державних та приватних структур.
Монографія може бути написана:
- одноосібно;
- у співавторстві (колективна монографія).
Увага! Монографії, що публікуються та подаються на здобуття наукового ступеня доктора / кандидата наук мають бути написані одноосібно.
Монографія та дисертація - чи є різниця і в чому вона полягає?
Дисертація - це наукова публікація, в той час як монографія відноситься до науково-популярної або навчально-методичної літератури. Розділи монографії, звичайно, можуть містити наукові положення дисертації. При цьому, монографія адресована більш ширшій аудиторії, а не лише фахівцям з теми, тож має бути адаптована для читача і, по можливості, викладена більш простою та зрозумілою мовою.
Типові структурні елементи:
Назва монографії - коротка та зрозуміла, що складається з 3-7 слів. За необхідності можна додати підназву для конкретизації змісту видання.
Інформація про автора - коротка бібліографічна довідка, що містить інформацію про автора, його освіту, науковий ступінь, звання тощо та розміщується в вихідних відомостях монографії.
Передмова - свого роду «анотація» видання; супровідна стаття, що містить інформацію про цілі видання, його проблематику тощо; може містити короткий опис кожного розділу.
Введення - початковий (перший) розділ монографії, що знайомить читача з темою. У випадку, якщо монографія друкується з дисертаційного дослідження, можна переписати цю Введення зі «Вступу», при цьому адаптувати текст прибравши такі типові для дисертації структурні елементи, як «Актуальність теми», «Цілі і завдання роботи», «Гіпотеза» тощо.
Основна частина монографії - в свою чергу складається з наступних елементів:
Розділи. Зазвичай від 3 до 7 розділів, більш-менш однакових за обсягом. Це послідовно та логічно розділені частини опрацьованої автором теми, що показують структуру дослідження та формують структуру монографії. Як правило, перший розділ присвячений літературному огляду та теоретичній складовій теми. Розділи, в свою чергу поділяються на глави/параграфи.
Глави / Параграфи. Поділяють розділ на основні змістовні складові, формуючи структуру розділу. Не мають занадто відрізнятися один від одного обсягом. Зазвичай в одному розділі міститься від 2 до 5 глав/параграфів.
Висновки - частина, що містить узагальнені результати дослідження, на підставі якого публікується монографія. Необхідно визначити як отримані результати можна використати на практиці та який позитивний ефект можна від них отримати. Список використаних джерел (не менше 50 джерел) - може бути оформлений у відповідності з будь-яким діючим стандартом оформлення. Редакція, в свою чергу, рекомендує оформлення за стандартом АРА: переглянути приклад. Додатки - необов'язковий розділ, де можуть розміщуватися допоміжні матеріали до тексту або масивний за розміром графічний матеріал.
Список використаних джерел - може бути оформлений у відповідності з будь-яким діючим стандартом оформлення. Редакція, в свою чергу, рекомендує оформлення за стандартом APA: переглянути приклад.
Додатки - необов'язковий розділ, де можуть розміщуватися допоміжні матеріали до тексту або масивний за розміром графічний матеріал.
ФОРМАТ МАТЕРІАЛІВ
ОБСЯГ РОБОТИ
РОЗМІР СТОРІНКИ
ОРІЄНТАЦІЯ СТОРІНКИ
РОЗМІР ПОЛІВ
ДОПУСТИМИЙ ШРИФТ
РОЗМІР ШРИФТУ
   для основного тексту
   для табличного тексту,
   підпису рисунків тощо
МІЖРЯДКОВИЙ ІНТЕРВАЛ
ВИРІВНЮВАННЯ ТЕКСТУ
АБЗАЦНИЙ ВІДСТУП
НУМЕРАЦІЯ СТОРІНОК
АВТОПЕРЕНОСИ
ФОРМУЛИ
РИСУНКИ, ТАБЛИЦІ, СХЕМИ
ПОСИЛАННЯ ТА СПИСОК ВИКОРИСТНИХ ДЖЕРЕЛ
.doc або .docx
від 100 сторінок
А4
книжкова
всі сторони - по 2,0 см.
Times New Roman
14 кеглів
12 кеглів
полуторний (1,5)
по ширині
1,0 см.
вимкнено
включено
нумеруються; набираються лише за допомогою редактора формул
обов'язково згруповані та підписані з вказанням джерела; розміщуються безпосередньо після тексту, де згадуються вперше або на наступній сторінці
посилання в тексті зазначається у квадратних дужках; редакція рекомендує оформляти список у відповідності зі стандартом APA для підвищення шансів відображення цитування.
Увага! При надсиланні в редакцію неопрацьованого автором матеріалу (наприклад, надсилання невідредагованого документу дисертаційної роботи) всі редакторські роботи по оформленню тексту та його корегуванню будуть враховані в вартість видання додатково.
Редакція не здійснює наукове та літературне редагування без дозволу автора та інформування про будь-які зміни.  Редакція здійснює технічне редагування та корегування тексту.
АРХІВ МОНОГРАФІЙ
Архів опублікованих монографій знаходиться на платформі Open Journal System:

КАЛЬКУЛЯТОР
ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:
РЕКВІЗИТИ
ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ:
Оплата може бути здійснена будь-яким зручним для Вас способом: у касі банку, через термінал, за допомогою електронних систем грошових переказів («Приват24», «LiqPay», «Portmone», «iPay» та інших) тощо.
Не рекомендується використовувати для оплати  грошові перекази через поштовий сервіс «УкрПошта»: можливе ускладнення з їх відстеженням.
Оплачуючи онлайн на нашому сайті, Ви користуєтесь вже готовою формою та не сплачуєте комісію за платіж.
Після підтвердження оплати система запитає Вашу електронну адресу для надсилання квитанції. В виписці по карті відображатиметься сума та ID платежу.
ПЕРЕГЛЯНУТИ РЕКВІЗИТИ
ОПЛАТИТИ ОНЛАЙН

АНКЕТА
АВТОРА НАУКОВОЇ МОНОГРАФІЇ
* Будь ласка, при заповненні анкети керуйтесь підказками, що з'являються при наведенні на відповідне поле. Зазначайте дані у тому ж форматі, що й у прикладі.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА (ЯКЩО АВТОРІВ ДЕКІЛЬКА - ВІДПОВІДАЛЬНОГО АВТОРА)
ДЕТАЛІ ПУБЛІКАЦІЇ МОНОГРАФІЇ
Необхідних тираж: *ОБЕРІТЬ ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ (ЯКЩО ПОТРІБНО)
Розсилка редакцією обов'язкових примірників за переліком Постанови КМУ № 608 від від 10 травня 2002 р.
ВКАЖІТЬ ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКУ БАЖАЄТЕ ПОВІДОМИТИ РЕДАКЦІЇ
Завантажте матеріали:

Якщо не вдається надіслати анкету, перевірте, будь ласка, чи Ви заповнили всі обов'язкові поля (*) та прикріпили матеріали у необхідних форматах.
На сайті встановлено протокол захищеного з'єднання SSL, що забезпечує повний захист персональної інформації, вказаної в анкеті.
При подачі анкети, відповідальна особа, що представляє інтереси автор(-ів) поданої для публікації наукової роботи, зберігає за ними всі авторські права, одночасно надаючи редакції право розміщувати для безоплатного публічного доступу подану наукову роботу на офіційному веб-сайті ukrlogos.in.ua та на платформі Open Journal System, а також право першої публікації, що дозволяє в майбутньому поширювати даний матеріал лише із обов'язковим зазначенням авторства та первинної публікації.

Чи потрібно макетувати монографію самостійно?

Ні, не потрібно. Автору необхідно лише оформити документ у відповідності з загальними вимогами (Times New Roman, 14, інтервал 1,5 тощо) представленими на сайті. Також, автору необхідно перевірити документ на наявність граматичних, орфографічних, пунктуаційних та синтаксичних помилок. Редакція повторно здійснює перевірку документу, а потім самостійно макетує текст у відповідності з авторськими побажаннями. З метою зменшення вартості публікації автор може самостійно зайнятися макетуванням монографії. Для цього редакція надасть усі рекомендації, дотримання яких дозволить забезпечити якісний друк.

Чи потрібно самостійно розробляти обкладинку?

Ні, не потрібно. Редакція самостійно займається створенням дизайну обкладинки з урахуванням усіх авторських побажань. Автор монографії може надати фото, малюнки та інший графічний матеріал, з якого бажає створити обкладинку майбутньої книги. Автор, також, може надати вже готову обкладинку, що зменшить загальну вартість публікації. Але така обкладинка має відповідати вимогам типографії. За запитом, редакція надасть усі рекомендації, дотримання яких дозволить забезпечити якісний друк.

Чи можна видати монографію, що подаватиметься на здобуття наукового ступеня?

Так, можна. Видання всіх монографій здійснюється з урахуванням Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 від 17.10.2012. Звертаємо увагу авторів на те, що згідно цих вимог, монографії, що подаватимуться на здобуття наукового ступеня мають виходити загальним тиражем не менше 300 шт., містити відомості про рецензентів (не менше двох докторів наук, фахівців за спеціальністю дисертації для здобуття ступеня доктора наук; та принаймні одного доктора наук - для здобуття ступеня кандидата наук); містити інформацію про рекомендацію до друку вченої ради наукової установи або вищого навчального закладу III-IV рівнів акредитації та надсилатися до фондів таких 7 бібліотек України. Редакція може забезпечити виконання всіх послуги із зазначених, окрім рекомендації до друку від навчальної установи (надає автор).

Чи надаються послуги з перекладу монографії на іноземну мову?

Так, надаються. Вартість перекладу та термін визначається виходячи зі складності, тематики та обсягу монографії, а також мови перекладу. У випадку необхідності замовлення послуги перекладу, звертайтеся за електронною адресою організаційного комітету info@ukrlogos.in.ua.

Чи можна буде замовити додатковий тираж пізніше?

Так, макет монографії зберігатиметься в редакції та у автора, тож за необхідності можна буде замовити додатковий тираж монографії пізніше. Також, можна буде здійснити перевидання.

Чи можна розмістити монографію в мережі на платній основі?

Автор може розмістити монографії у мережі на платформі Open Journal System на будь-яких ліцензійних умовах. Є можливість розмістити видання в відритому (Open Access) або частково відкритому доступі. Open Access забезпечує безкоштовний повнотекстовий доступ. Частково відкритий доступ передбачає, що для доступу до змісту (всього або деякого) буде потрібна передплата. Редакція при платному доступі може запропонувати автору або знижку на публікацію, або відсоток з продажів (за оцінкою редактора).

Чим відрізняється розміщена в форматі веб-сторінки (HTML) монографія?

Матеріал, що розміщено в форматі веб-сторінки має ширший охват та, як правило, збирає більше посилань. Монографія, розміщення як електронна книга у HTML форматі існує як окремий сайт в мережі та добре індексується пошуковими системами. Щоб подивитися, як виглядає текст розміщений таким чином, радимо переглянути оболонку онлайн-журналу «ΛΌГOΣ.ONLINE»: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.01.02.html. Автор може надати будь-які рекомендації по оформленню монографії.

Як можна оплатити участь та публікацію з-за кордону?

Учасники з-за кордону можуть скористатися формою онлайн-оплати, доступною на сайті та переказати кошти без сплати будь-якої комісії або купівлі валюти. Для цього необхідно обрати спосіб оплати MasterPass або Visa Checkout в залежності від типу кредитної карти платника. Детальну інструкцію викладено на сайті в розділі новин: «Як здійснити оплату з-за кордону?». Також, можна скористатися сервісами міжнародних грошових переказів MoneyGram або Western Union. Доступна оплата на рахунок PayPal. Для отримання додаткових реквізитів зв'яжіться з організаційним комітетом за електронною адресою: info@ukrlogos.in.ua

Чи можлива оплата участі та публікації від імені юридичної особи?

Можлива. Якщо участь та публікацію оплачує організація, організаційний комітет підготує все необхідні документи: рахунок-фактуру, акт наданих послуг та видаткову накладну на друковані примірники.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2020 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0