ОБЕРІТЬ ЖУРНАЛ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб перейти на сторінку наукового журналу та переглянути детальну інформацію, вимоги до оформлення статей, перелік розділів та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.
НЕ фахове видання
двоколонкова верстка

₴ ₴ ₴
ISSN-L, e-ISSN, DOI, УДК, ©

CrossRef, Index Copernicus, ResearchBib, DRJI, CiteFactor, JournalFacrot, SIS

Open Journal System (Open Access, CC BY International)
відкрито для Google Scholar, ORCID, Publons
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
ВИПУСК №10
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ:
до 31 січня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
10 лютого
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 25 лютого

НЕ фахове видання
доступна термінова публікація

₴ ₴ ₴ ₴
e-ISSN, EOI (або DOI), УДК, ©
Open Journal System (Open Access, CC BY International)
відкрито для Google Scholar, ORCID, Publons
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН
ВИПУСК №5
ЧАС РЕЦЕНЗУВАННЯ:
4-8 годин
СТАНДАРТНА ПУБЛІКАЦІЯ:
до 7 днів
ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ:
до 36 годин

НАВІЩО ПОТРІБНА ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ?
Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій», до яких можна віднести публікації в науковому журналі.
Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься публікація в науковому журналі.
УВАГА! ЗМІНИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав (які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу) та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). Відповідно до цієї Постанови видання України, що включені до міжнародних наукометричних баз не можуть замінити публікації, згадані вище.

При цьому, відповідно до п.2.2 діючого Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012 для здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук необхідна наявність принаймні п'яти/однієї публікації в науковому періодичному виданні іншої держави або виданні України, що включено до міжнародних наукометричних баз.

Таким чином, лише здобувачі ступеня доктора філософії, захист яких проводитиметься не в рамках експерименту, можуть  з погодження наукового керівника використовувати публікацію в виданнях України, що включені в міжнародні наукометричні бази для забезпечення мінімальної кількості необхідних публікацій.

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
ОБЕРІТЬ ЖУРНАЛ
Нитисніть на відповідну піктограму, щоб перейти на сторінку наукового журналу та переглянути детальну інформацію, вимоги до оформлення статей, перелік розділів та тематичних напрямків, скористатися калькулятором розрахунку організаційного внеску тощо.

₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ
ВИПУСК №10
НЕ фахове видання
двоколонкова верстка
ISSN-L, e-ISSN, DOI, УДК, ©
CrossRef, Index Copernicus, ResearchBib, DRJI, CiteFactor, JournalFacrot, SIS

Open Journal System (Open Access, CC BY International)

відкрито для Google Scholar, ORCID, Publons
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДО ПОТОЧНОГО ВИПУСКУ:
до 31 січня
РОЗМІЩЕННЯ НА САЙТІ:
10 лютого
ПОШТОВА РОЗСИЛКА:
до 25 лютого


₴ ₴ ₴ ₴
МІЖНАРОДНИЙ МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ НАУКОВИЙ ОНЛАЙН-ЖУРНАЛ
ΛΌГOΣ. ОНЛАЙН
ВИПУСК №5
НЕ фахове видання
доступна термінова публікація
e-ISSN, EOI (або  DOI), УДК, ©
Open Journal System (Open Access, CC BY International)

відкрито для Google Scholar, ORCID, Publons
СТАНДАРТНА ПУБЛІКАЦІЯ:
до 7 днів
ТЕРМІНОВА ПУБЛІКАЦІЯ:
до 36 годин

НАВІЩО ПОТРІБНА ПУБЛІКАЦІЯ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ?

Відповідно до п.28 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» науково-педагогічні та наукові працівники повинні мати рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 цих Ліцензійних умов, серед яких «наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій», до яких можна віднести публікації в науковому журналі.

Відповідно до п.13 поточної редакції Постанови Кабінету Міністрів України № 882 «Про питання стипендіального забезпечення» ВНЗ призначають академічні стипендії згідно з рейтингом успішності, який складається за результатами кожного навчального семестру на підставі успішності та з урахуванням участі у науковій діяльності, до якої, в тому числі, відноситься публікація в науковому журналі.

УВАГА! ЗМІНИ ПОВ'ЯЗАНІ З ПРОВЕДЕННЯМ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ПРИСУДЖЕННЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ:

Відповідно до п.11 Постанови Кабінету Міністрів України № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» від 06.03.2019 основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, до яких зараховуються: не менше однієї статті у періодичних наукових виданнях інших держав (які входять до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу) та статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві). Відповідно до цієї Постанови видання України, що включені до міжнародних наукометричних баз не можуть замінити публікації, згадані вище.

При цьому, відповідно до п.2.2 діючого Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1112 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 17.10.2012 для здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук необхідна наявність принаймні п'яти/однієї публікації в науковому періодичному виданні іншої держави або виданні України, що включено до міжнародних наукометричних баз.

Таким чином, лише здобувачі ступеня доктора філософії, захист яких проводитиметься не в рамках експерименту, можуть використовувати публікацію в виданнях України, що включені в міжнародні наукометричні бази для забезпечення мінімальної кількості необхідних публікацій.
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 Європейська наукова платформа | Всі права захищено | CC BY 4.0