УДК, авторський знак та інші вихідні відомості.
Відповідно до ДСТУ 4861:2007. «Інформація та документація видання вихідні відомості», вихідні відомості в книжковому неперіодичному виданні (тобто не зареєстрованому як друковане ЗМІ; наприклад, збірники з матеріалами конференцій) обов'язково мають містити:
1) надзаголовкові дані;
2) відомості про автора(-ів), укладачів, редакторів тощо;
3) назву видання (наприклад, назва конференції);
4) підзаголовкові дані («збірник з матеріалами конференції», уточнююча назва тощо);
5) вихідні дані (місто та рік видання, видавець);
6) шифр зберігання видання;
7) макет анотованої каталожної картки, анотацію;
8) Міжнародний стандартний номер книги (ISBN);
9) знак охорони авторського права;
10) надвипускні дані;
11) випускні дані.


Надзаголовкові дані
мають містити принаймні інформацію про:
■ офіційне найменування організації, від імені чи за участю якої випускають видання;
■ відомості про серію (назву серійного видання) та підсерію (назву, номер) якщо такі є.


Шифр зберігання видання складається з таких елементів як:
■ класифікаційний індекс УДК;
■ авторський знак
.


УДК - це тематичний класифікатор, що використовується у всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного та неперіодичного друку, різних видів документів і організації картотек.

Консорціум УДК розробив скорочені таблиці УДК англійською мовою (UDC Summary). За участі волонтерів, редакторів УДК і ліцензіатів УДК з різних держав, що займаються випуском УДК національними мовами, триває розроблення багатомовної версії скорочених таблиць (Multilingual UDC Summary). Книжкова палата України також взяла участь у розробленні скороченого варіанта УДК українською мовою. Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на веб-сайті: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y


Авторський знак - це один з основних елементів вихідних відомостей друкованого видання, введений відомим фахівцем бібліотечної справи Любов'ю Хавкіною у 1916 році.

Авторський знак складається з букви та двох цифр. Літера - перша літера прізвища автора або назви книги. Цифри визначаються за спеціальними авторськими таблицями, в яких кожній послідовності з декількох перших літер прізвища автора чи назви книги відповідає двозначне число.


Макет анотованої каталожної картки та анотація складається з авторського знаку, бібліографічного опису видання та короткої анотації/реферату, в якому міститься інформація про видання або кілька слів автора/редактора/упорядника.

Детальніше про Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) читайте на сторінці «Що таке ISBN?»,


Знак охорони авторського права завжди складається з наступних елементів:
■ © (Міжнародний знак охорони авторського права);
■ Прізвище та ініціали особи або назва організації, яка є власником авторського права;
■ рік присвоєння авторського права (як правило, це рік видання книги).
Наприклад:  © ГО «Європейська наукова платформа», 2019


Надвипускні дані повторюють деякі попередні відомості, розміщуються, як правило, в кінці книги та містять такі відомості:
■ вид видання за цільовим призначенням (за ДСТУ 3017-95);
■ назву та номер випуску серії (підсерії);
■ ім'я автора(-ів), укладачів, редакторів тощо;
■ назву видання;
■ підзаголовкові дані;
■ мову тексту видання;
■ наявність паралельного видання іншою мовою або окремо виданого додатка.


Випускні дані обов'язково мають містити такі відомості:
■ формат паперу та частку аркуша;
■ обсяг видання в умовних друкованих аркушах;
■ тираж видання;
■ номер замовлення виготовлювача видавничої продукції;
■ повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця;
■ серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
■ повне найменування (ім’я) та місцезнаходження виготовлювача видавничої (друкованої) продукції;
■ серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення виготовлювача видавничої (друкованої) продукції до Державного реєстру.


Увага! Навіть, якщо видавець самостійно не друкує примірники, тобто не є виготовлювачем видавничої продукції, він все одно обов'язково має бути офіційно зареєстрованим суб'єктом видавничої справи зі свідоцтвом про внесення до Державного реєстру.

До суб’єктів видавничої справи відповідно до Закону України «Про видавничу справу» у порядку, визначеному Законом, включаються:
видавці видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють організаційно-творчу, господарсько-виробничу діяльність, спрямовану на підготовку до випуску у світ видавничої продукції;
виготовлювачі видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють безпосередньо виготовлення тиражу видання;
розповсюджувачі видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють розповсюдження видавничої продукції.


Що ж стосується видання періодичних видань, то, як правило, до них застосовуються ті ж самі вимоги з невеликими поправками та доповненнями. Наприклад:
1) замість Міжнародного стандартного номеру книги (ISBN) наукове періодичне видання має вказувати Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN);
2) періодичне видання у вихідних відомостях обов'язково має зазначити серію, номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ (ця інформація вже містить в собі багато інших даних, таких як назва та місцезнаходження видавця, назва видання, його періодичність виходу, мови видання, тематична спрямованість та сфера розповсюдження тощо).
______________________________________
© Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 2016
© ГО «Європейська наукова платформа», 2019
#ялюблюнауку    #я♥науку    #ukrlogos

ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ
ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено  | CC BY 4.0
АДРЕСА ДЛЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ:
вул.Зодчих 18/81, м.Вінниця
Вінницька область, Україна; 21037
 
УДК, авторський знак та інші вихідні відомості.
Відповідно до ДСТУ 4861:2007. «Інформація та документація видання вихідні відомості», вихідні відомості в книжковому неперіодичному виданні (тобто не зареєстрованому як друковане ЗМІ; наприклад, збірники з матеріалами конференцій) обов'язково мають містити:
1) надзаголовкові дані;
2) відомості про автора(-ів), укладачів, редакторів тощо;
3) назву видання (наприклад, назва конференції);
4) підзаголовкові дані («збірник з матеріалами конференції», уточнююча назва тощо);
5) вихідні дані (місто та рік видання, видавець);
6) шифр зберігання видання;
7) макет анотованої каталожної картки, анотацію;
8) Міжнародний стандартний номер книги (ISBN);
9) знак охорони авторського права;
10) надвипускні дані;
11) випускні дані.


Надзаголовкові дані
мають містити принаймні інформацію про:
■ офіційне найменування організації, від імені чи за участю якої випускають видання;
■ відомості про серію (назву серійного видання) та підсерію (назву, номер) якщо такі є.


Шифр зберігання видання складається з таких елементів як:
■ класифікаційний індекс УДК;
■ авторський знак
.


УДК - це тематичний класифікатор, що використовується у всьому світі для систематизації творів науки, літератури і мистецтва, періодичного та неперіодичного друку, різних видів документів і організації картотек.

Консорціум УДК розробив скорочені таблиці УДК англійською мовою (UDC Summary). За участі волонтерів, редакторів УДК і ліцензіатів УДК з різних держав, що займаються випуском УДК національними мовами, триває розроблення багатомовної версії скорочених таблиць (Multilingual UDC Summary). Книжкова палата України також взяла участь у розробленні скороченого варіанта УДК українською мовою. Скорочені таблиці УДК українською мовою можна знайти на веб-сайті: http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y


Авторський знак - це один з основних елементів вихідних відомостей друкованого видання, введений відомим фахівцем бібліотечної справи Любов'ю Хавкіною у 1916 році.

Авторський знак складається з букви та двох цифр. Літера - перша літера прізвища автора або назви книги. Цифри визначаються за спеціальними авторськими таблицями, в яких кожній послідовності з декількох перших літер прізвища автора чи назви книги відповідає двозначне число.


Макет анотованої каталожної картки та анотація складається з авторського знаку, бібліографічного опису видання та короткої анотації/реферату, в якому міститься інформація про видання або кілька слів автора/редактора/упорядника.

Детальніше про Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) читайте на сторінці «Що таке ISBN?»,


Знак охорони авторського права завжди складається з наступних елементів:
■ © (Міжнародний знак охорони авторського права);
■ Прізвище та ініціали особи або назва організації, яка є власником авторського права;
■ рік присвоєння авторського права (як правило, це рік видання книги).
Наприклад:  © ГО «Європейська наукова платформа», 2019


Надвипускні дані повторюють деякі попередні відомості, розміщуються, як правило, в кінці книги та містять такі відомості:
■ вид видання за цільовим призначенням (за ДСТУ 3017-95);
■ назву та номер випуску серії (підсерії);
■ ім'я автора(-ів), укладачів, редакторів тощо;
■ назву видання;
■ підзаголовкові дані;
■ мову тексту видання;
■ наявність паралельного видання іншою мовою або окремо виданого додатка.


Випускні дані обов'язково мають містити такі відомості:
■ формат паперу та частку аркуша;
■ обсяг видання в умовних друкованих аркушах;
■ тираж видання;
■ номер замовлення виготовлювача видавничої продукції;
■ повне найменування (ім’я) та місцезнаходження видавця;
■ серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції;
■ повне найменування (ім’я) та місцезнаходження виготовлювача видавничої (друкованої) продукції;
■ серію, номер, дату видачі свідоцтва про внесення виготовлювача видавничої (друкованої) продукції до Державного реєстру.


Увага! Навіть, якщо видавець самостійно не друкує примірники, тобто не є виготовлювачем видавничої продукції, він все одно обов'язково має бути офіційно зареєстрованим суб'єктом видавничої справи зі свідоцтвом про внесення до Державного реєстру.

До суб’єктів видавничої справи відповідно до Закону України «Про видавничу справу» у порядку, визначеному Законом, включаються:
видавці видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють організаційно-творчу, господарсько-виробничу діяльність, спрямовану на підготовку до випуску у світ видавничої продукції;
виготовлювачі видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють безпосередньо виготовлення тиражу видання;
розповсюджувачі видавничої продукції - суб’єкти господарювання, що здійснюють розповсюдження видавничої продукції.


Що ж стосується видання періодичних видань, то, як правило, до них застосовуються ті ж самі вимоги з невеликими поправками та доповненнями. Наприклад:
1) замість Міжнародного стандартного номеру книги (ISBN) наукове періодичне видання має вказувати Міжнародний стандартний номер періодичного видання (ISSN);
2) періодичне видання у вихідних відомостях обов'язково має зазначити серію, номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ (ця інформація вже містить в собі багато інших даних, таких як назва та місцезнаходження видавця, назва видання, його періодичність виходу, мови видання, тематична спрямованість та сфера розповсюдження тощо).
__________________________________
© Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова», 2016
© ГО «Європейська наукова платформа», 2019
#ялюблюнауку
#я♥науку
#ukrlogos
ОФОРМІТЬ ПІДПИСКУ, ЩОБ ЗАВЖДИ БУТИ В КУРСІ НОВИН:
НАШІ КОНТАКТИ:
© 2015-2019 ГО «Європейська наукова платформа» | Всі права захищено | CC BY 4.0