International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ENGINEERING AND IT

UDC 656.084

EOI 10.11232/2663-4139.16.62

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ МОЖЛИВОСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДТП ГРАФІЧНИМ ШЛЯХОМ У РАЗІ, КОЛИ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ РУХАВСЯ З ПЕРЕВИЩЕННЯМ ДОПУСТИМОЇ ШВИДКОСТІ І ДО ПРИГОДИ ГАЛЬМУВАВСЯ

МАХЛАЙ Сергій Миколайович

старший судовий експерт сектору автотехнічних досліджень

Харківський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

 

УКРАЇНА


Анотація. Проведено аналіз статистики дорожньо-транспортних пригод за 10 місяців 2020 року. Розглянуто проблемні питання можливості запобігання наїзду транспортних засобів на пішоходів.

Ключові слова: Безпека дорожнього руху, автомобіль, наїзд на пішохода, запобігання, експертиза, розрахунок, гальмування.

Постановка проблеми.

На підставі результатів досліджень в сфері регулювання швидкісного режиму рекомендується, щоб швидкість руху у міських районах не перевищувала 50 км/год.

З 1 січня 2018 року в Україні були внесені зміни до п.12.4 Правил дорожнього руху, згідно яких  максимально допустима швидкість руху в населених пунктах складає 50 км/год.

За період з 01.01.2020 по 30.11.2020 в Україні сталося більше 32 тисяч ДТП з постраждалими, з яких близько 9500 дорожньо-транспортних пригод виникло внаслідок перевищення водіями швидкості руху. В цих дорожньо-транспортних пригодах загинуло та отримали травми понад 11 тисяч осіб.

Наведені вище статистичні дані свідчать про те, що водії транспортних засобів не дотримуються обмежень швидкісного режиму, що приводить до виникнення дорожньо-транспортних пригод.

Аналіз досліджень та публікацій.

Згідно вимог Правил дорожнього руху України у випадку виникнення небезпеки або перешкоди для руху водій повинен негайно прийняти заходи до зниження швидкості руху аж до зупинки транспортного засобу (п.12.3 ПДР України).

В тих випадках коли для попередження дорожньо-транспортної пригоди водій повинен зменшувати швидкість руху аж до зупинки технічна можливість попередження пригоди згідно робіт Н.Н. Крісті [2], В.А. Іларіонова [5] та ін. авторів в експертній практиці встановлюється шляхом порівняння віддалення (Sa) транспортного засобу від місця наїзду (зіткнення) в момент виникнення небезпеки для руху і відстані (Sз), що необхідна транспортному засобу для зупинки в умовах місця пригоди.

Мета статті. 

Покращити та розширити методичне забезпечення дослідження можливості запобігання наїзду транспортних засобів на пішоходів графічним шляхом у випадках, коли транспортний засіб рухається з перевищенням швидкості і до наїзду гальмується.

Виклад основного матеріалу

Як вказувалось вище для встановлення у водія транспортного засобу технічної можливості попередити наїзд на пішохода експерт має провести дослідження, в ході якого шляхом розрахунків встановлюється віддалення (Sa) транспортного засобу від місця наїзду (зіткнення) в момент виникнення небезпеки для руху, яке порівнюється із відстанню (Sз), що необхідна транспортному засобу для зупинки в умовах місця пригоди.

Для встановлення віддалення (Sa) транспортного засобу від місця наїзду (зіткнення) в момент виникнення небезпеки для руху необхідна значна кількість вихідних даних (швидкість руху транспортного засобу, його розташування відносно меж проїзної частини, розташування місця наїзду відносно меж проїзної частини та слідів гальмування транспортного засобу (у разі їх наявності), траєкторія та темп руху пішохода, момент виникнення небезпеки для руху та ін.). Більша частина з вказаних даних встановлюється під час слідства за свідченнями учасників ДТП та свідків події, що дуже часто приводить до появи кількох версій про механізм виникнення дорожньо-транспортної події, оскільки ці дані є суб’єктивними.

Якщо ж транспортний засіб рухався з перевищенням допустимої швидкості руху, а перед пригодою водій застосував екстрене гальмування і були залишені сліди гальмування коліс, то за умови розташування місця  наїзду (зіткнення) наприкінці слідів гальмування технічну можливість попередження даної пригоди можливо вирішити графічним шляхом.

Для встановлення технічної можливості попередження пригоди достатньо скласти масштабну схему на якій відображаються сліди гальмування та розташування транспортного засобу в момент наїзду (зіткнення). Далі розраховується шлях гальмування (Stд) даного транспортного засобу за умови його руху з максимально допустимою швидкістю (Vaд). Після чого на масштабній схемі відображається положення транспортного засобу в момент зупинки відносно початку слідів гальмування за умови, що в момент початку гальмування даний транспортний засіб рухався б з максимально допустимою швидкістю. Якщо відстань від транспортного засобу до початку слідів гальмування в момент його зупинки за умови руху з допустимою швидкістю буде меншою ніж відстань між місцем наїзду (зіткнення) та початком слідів гальмування даного транспортного засобу, то можливо зробити висновок про наявність у водія технічної можливості попередження пригоди при тих же умовах та руху з допустимою швидкістю.

Наприклад: автомобіль «ВАЗ-2107» в населеному пункті рухався з перевищенням допустимої швидкості руху. До пригоди автомобіль                «ВАЗ-2107» гальмувався і залишив сліди гальмування максимальною довжиною 27.9 м. Наїзд на пішохода стався в момент зупинки даного автомобіля.

Шлях гальмування автомобіля «ВАЗ-2107» в умовах місця події, при русі із допустимою в населеному пункті швидкістю (50 км/год.), складає Sтд=14…12.8 м, що видно із розрахунку приведеного нижче:

де - Vд – максимально дозволена швидкість руху в населеному пункті, км/год.: 50.0.

- J – табличне уповільнення технічно справного автомобіля «ВАЗ-2107» без завантаження при гальмуванні на сухому асфальтобетонному покритті горизонтального профілю, м/с*с: 6.9…7.5 [1].

 

Порівнюючи довжину сліду гальмування правих коліс автомобіля           «ВАЗ-2107» до місця наїзду із шляхом гальмування даного автомобіля при умові руху із дотриманням дозволеної швидкості руху в населеному пункті (50 км/год.), слід зробити висновок про те, що якби в момент початку гальмування автомобіль «ВАЗ-2107» рухався із дозволеною в населеному пункті швидкістю, то водій мав би технічну можливість зупинити керований автомобіль ВАЗ-2107 до місця наїзду на відстані не менше 11.5 м (див. рисунок 1 – поз. 3), що виключало наїзд.

Рис. 1.

 

Висновки

Запропонована методика проведення експертних досліджень щодо встановлення технічної можливості попередження наїзду на пішоходів у випадках коли транспортний засіб рухався з перевищенням швидкості і до пригоди гальмувався дозволяє знизити вплив суб’єктивних факторів на висновки експерта.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Информационный сборник №3 «Экспертная практика и новые методы исследования». М., 1990.

  • Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы. Н.М.Кристи, ЦНИИСЭ, 1971.

  • Правила дорожнього руху. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п.

  • Статистика. Патрульна поліція України. Вилучено з https://patrol.police.gov.ua/statystyka/

  • Судебная автотехническая экспертиза под ред. В.А. Илларионова. – М.: ВНИИСЭ, 1980. – ч. 2.


DETERMINATION OF THE TECHNICAL FEASIBILITY OF PREVENTING AN ACCIDENT BY A GRAPHICAL WAY IN THE CASE WHEN THE VEHICLE WAS MOVING WITH EXCESS OF THE PERMISSIBLE SPEED AND BEFORE THE ACCIDENT WAS BRAKED

MAKHLAI S.,
Forensic expert
Kharkiv Scientific Research Forensic Centre of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
UKRAINE

Abstract.
The analysis of road accident statistics for 10 months of 2020 is carried out. The problematic issues of the possibility of preventing vehicles from hitting pedestrians are considered.


Keywords: Road safety, car, collision with a pedestrian, prevention, examination, calculation, braking.

© Махлай С.М., 2020

© Makhlai S., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 21.12.2020