International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

ENGINEERING AND IT

UDC 629.3

EOI 10.11232/2663-4139.16.38

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ МОМЕНТУ ВИНИКНЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ ДЛЯ РУХУ

ВОЛОШКО Тарас Андрійович

старший судовий експерт сектору автотехнічних досліджень

Харківський Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглядається проблема визначення моменту виникнення небезпеки руху в різних дорожньо-транспортних ситуаціях. Вказані ознаки виникнення небезпеки для руху та істотні проблеми виникнення небезпеки для руху.

Ключові слова: Безпека дорожнього руху, дорожньо-транспортна ситуація, момент виникнення небезпеки для руху, Правила дорожнього руху України.

Під час керування автомобілем виникають різні ситуації, при яких водію необхідно за короткий проміжок часу виконувати різноманітні дії. Для того, щоб вирішити чи виконав водій вимоги Правил дорожнього руху, необхідно провести технічну оцінку дій водія та визначити, які дії з числа можливих для даних умов потрібно було виконати водію, зіставити дії, що вимагалися з виконаними в дійсності. Для вирішення питання, як повинен був діяти водій в відповідності з вимогами Правил дорожнього руху, важливе значення має момент виникнення небезпеки, перешкоди для руху.

Під небезпекою розуміють зміну дорожньої обстановки (у тому числі поява рухомого об'єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія негайно зменшити швидкість або зупинитися.

Від моменту виникнення небезпеки для руху повністю залежить висновки експертизи та оцінка дій водія транспортного засобу в тій чи іншій ситуації. Діяльність експерта пов’язана з аналізом механізму ДТП. Тому, множина різних ситуацій дозволяє їм встановлювати закономірності, які стосуються моменту виникнення небезпеки для руху, з якого водій повинен виконати дії, направлені на зменшення швидкості руху чи зупинки транспортного засобу.

Структурно небезпеку для руху можна виразити в вигляді двох взаємозв’язаних складових частин: перешкода та небезпека.

У 1968 році Ейвін Г.П. відзначив:, що у зв’язку із тим, що в ПДР відсутні критерії для визначення моменту виникнення небезпеки, в експертній практиці різних науково-дослідних експертних установ немає єдиної методики у встановленні цього моменту виникнення небезпеки. Ейвін Г.П. пропонував вирішення даного питання віднести до компетенції експерта-автотехніка і звертав увагу на те, що необхідно застосування єдиної методики у всіх науково-дослідних установах [7].

Детальніше у 1971 році до питання про момент виникнення небезпечної обстановки підійшов Крісті М.М., який, окрім загального підходу до визначення моменту, розглянув конкретні типові випадки виникнення небезпеки [5].

В редакції Правил дорожнього руху України введених в дію 1 травня 1994 року в розділі 1. "Загальні положення " вперше було наведено формулювання поняття небезпека для руху, згідно якого небезпека для руху – це зміна дорожньої обстановки або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія зменшити швидкість або зупинитися [5].

В редакції Правил дорожнього руху України, введених в дію 1 січня 2002 року, в розділі 1."Загальні положення " формулювання поняття "Небезпека для руху" було уточнено з урахуванням практики юридичного застосування таким чином, що небезпека для руху – це зміна дорожньої обстановки (у тому числі поява рухомого об’єкта, який наближається до смуги руху транспортного засобу чи перетинає її) або технічного стану транспортного засобу, яка загрожує безпеці дорожнього руху і змушує водія зменшити швидкість або зупинитися. Окремим випадком небезпеки для руху є рух у межах смуги транспортного засобу іншого транспортного засобу назустріч загальному потоку [5].

Таким чином, зрозуміло що вимоги Правил дорожнього руху стосуються водія та вимагають від нього реалізацію дій, направлених на зменшення швидкості тоді, коли виникає небезпека для руху.

Оцінка дорожньо-транспортної ситуації потребує вирішення трьох основних питань: чи є джерело небезпеки, які заходи необхідно виконати для запобігання ДТП та в який момент слід задіяти ці заходи.

В процесі керування транспортним засобом водій зобов’язаний не тільки реагувати на конкретну небезпеку, але й вміти по окремих ознаках визначити можливість виникнення небезпеки для руху. Тобто водій повинен мати вміння передбачати небезпеку для руху.

Тому, від моменту виникнення небезпеки для руху повністю залежить висновки експертизи та оцінка дій водія. Діяльність експерта пов’язана з аналізом механізму ДТП. Тому, велика кількість різних ситуацій дозволяє встановлювати закономірності, які стосуються моменту виникнення небезпеки для руху, з якого водій повинен виконати дії, направлені на зменшення швидкості руху чи зупинки транспортного засобу.

Під час дослідження різних механізмів ДТП виникає ряд питань, які не дозволяють на достатньо методичному рівні визначитись з моментом виникнення небезпеки, а відповідно вирішити питання технічної можливості уникнення ДТП та оцінки дій водія транспортного засобу.

В основі критеріїв оцінки моменту виникнення небезпеки для руху лежить ситуаційний підхід, що випливає з вимог Правил дорожнього руху України та принципів розпізнання ознак виникнення небезпеки. До основних критерій відносяться:

- характер та швидкість руху транспортного;

- характер дій пішохода і його поведінка (стоїть, біжить, відновлює рух, змінює темп чи напрямок та інше);

- видимість проїжджої частини;

- межі проїжджої частини та організація руху;

- будівельні та експлуатаційні характеристики дороги та дорожнього покриття;

- оцінка дорожньої обстановки водієм;

- дорожня обстановка;

- оцінка дій водія (прийняття термінового гальмування, плавного гальмування, збільшення бокового інтервалу, об’їзду перешкоди).

Під час дослідження виникає ряд питань, які не дозволяють на достатньо методичному рівні визначитись з моментом виникнення небезпеки, а відповідно вирішити питання технічної можливості уникнення пригоди та оцінки дій водія транспортного засобу.

Вказані проблемні моменти слід розділити на декілька груп :

Перша група стосується підготовки матеріалів слідчим, що не дозволяє в повній міри визначитись з механізмом пригоди:

- огляд місця події виконується через великий проміжок часу після виникнення події. До моменту огляду місця події по цій причині сліди поверхневого характеру та залишені рідиною зникають;

- не забезпечується охорона місця події, а якщо така охорона є, то особи, які її здійснюють, не вживають заходів по збереженню слідів ДТП;

- не часто зустрічаються водії, які достатньо інформовані про першочергові дії, які необхідно виконати при здійснені пригоди по збереженню слідів та предметів речової обстановки;

- низька якість розслідування кримінальних справ слідчими. Не в повному обсязі виконуються слідчі дії, допити, огляди транспортних засобів, відтворення обстановки та обставин події. Деякі справи на експертизу надходять з допитом водія, в якому не вказано жодної технічної величини (швидкість, віддалення, відстань гальмування та ін);

- низький професійний рівень співробітників виконуючих огляди місця події. Ними не виконується фіксування слідів гальмування, не вказується зона розміщення предметів речової обстановки, в тому числі скла, грунту, сколів фарби дані про розміщення яких необхідні при визначенні місця зіткнення або наїзду;

- відсутність фототехнічних засобів в підрозділах, які здійснюють огляди місць події. Рідко яка справа, яка надходить з районних слідчих підрозділів має фототаблицю до огляду;

- на час призначення експертизи не усуваються протиріччя в показах учасників та свідків пригоди. В постанову (ухвалу) вносяться свідчення учасників без юридичної оцінки;

- в постанову (ухвалу) про призначення експертизи не вноситься необхідна кількість технічних даних, вони відсутні і в матеріалах справи, або вони мають протиріччя, або отримані методично невірним шляхом.

Найбільш актуальна друга група: відсутність належної методики по визначенню моменту виникнення небезпеки для руху транспортного засобу з переліком найбільш типових випадків.

Не виникає труднощів з визначенням моменту виникнення небезпеки у простій ситуації, наприклад під час наїзду на пішохода на пішохідному переході. Більш складні при визначенні моменту є ситуації, де здійснюється наїзд на дітей, у тому числі де вік дітей не можна віднести до малолітніх, але від них неможливо вимагати виконання Правил дорожнього руху. Згідно діючих рекомендацій особливої уваги потребують діти дошкільного віку та ті які без догляду дорослих знаходяться за межами проїзної частини. Тому категорію дітей, які вимагають уваги до себе необхідно розширити з урахуванням відповідних навчальних шкільних програм.

Одночасно заслуговує уваги ситуація, в якій малолітній пішохід знаходиться біля дорослого пішохода на значній відстані від нього, що не дозволяє дорослому виключити необережну поведінку з боку малолітнього.

Не простим питанням є ситуація, в якій з боку пасажира під час руху були виконані дії, які перешкоджали керуванню автомобілем. Слід визначитись з моментом виникнення небезпеки з розрахунком на те, що дії по уникненню пригоди з боку водія повинні бути реалізовані не під час утрати керування, а під час першого прояву таких дій з боку пасажира.

Не достатньо визначено момент виникнення небезпеки для руху в ситуації втрати керування після здійснення наїзду на пошкодження проїзної частини, яке вплинуло на процес керування. Можливість розпізнання цього пошкодження та оцінка його як небезпечним для руху є категорією складною ще й тому, що під час огляду не відбувається фіксація розмірних характеристик та розміщення відносно повздовжніх елементів дороги та траєкторії руху транспортного засобу.

Слід визначитись по моменту виникнення небезпеки для ситуації, коли на шляху руху пішохода, велосипедиста чи транспортного засобу, якій раптово змінив напрямок руху, є нерухома перешкода, яка знаходиться в полі зору других учасників руху.

Обумовити момент виникнення небезпеки для руху в ситуації, яка мала об’єктивні ознаки, які свідчили про велику ймовірність появи перешкоди. Наприклад, термінове гальмування попутного транспортного засобу, що рухається по суміжній смузі перед визначеним дорожніми знаками, пішохідним переходом.

Таким чином, від моменту виникнення небезпеки для руху повністю залежить висновки експертизи та оцінка дій водія транспортного засобу в тій чи іншій ситуації. Діяльність експерта пов’язана з аналізом механізму ДТП. Тому, множина різних ситуацій дозволяє їм встановлювати закономірності, які стосуються моменту виникнення небезпеки для руху, з якого водій повинен виконати дії, направлені на зменшення швидкості руху чи зупинки транспортного засобу.

Тому питання визначення моменту виникнення небезпеки для руху при проведенні судових автотехнічних експертиз залишається актуальним та потребує постійного удосконалення.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • Актуальні питання теорії та практики судової автотехнічної експертизи. (2005). Збірник матеріалів міжнародного науково-практичного семінару. Харків.

  • Кристи, Н.М. (1971). Методические рекомендации по производству автотехнической экспертизы. Москва: ЦНИИЛСЭ.

  • Илларионов, В.А. (ред.). (1980). Судебная автотехническая экспертиза. Москва: ВНИИСЭ.

  • Шевцов, С.О. (2005). Можливості використання спеціальних знань при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод. Харків.

  • Правила дорожнього руху України. Вилучено з http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-п.

  • Шевцов, С.О. & Дубонос, К.В. (уклад.). (2003). Розслідування обставин дорожньо-транспортних пригод. Харків: Факт.

  • Эйвин, Т.П. (1069). Вопросы судебной экспертизы. Определение момента возникновения опасности для движения при производстве автотехнической экспертизы. Баку: Аз. НИИСЭ.


PROBLEMS RELATED TO DEFINITION MOMENT OF MOVEMENT DANGER

VOLOSHKO T.,
senior expert
Kharkov Scientific Research Forensic Centre of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
UKRAINE

Abstract.
The article considers the problem of determining the moment of occurrence of traffic hazards in different traffic situations. The signs of traffic hazard and significant problems of traffic hazard are indicated.


Keywords: Road safety, traffic situation, the moment of danger to traffic, Rules of the road of Ukraine.

© Волошко Т.А., 2020

© Voloshko T., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 11.12.2020