International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

SOCIAL COMMUNICATIONS AND CULTUROLOGY

UDC 316.35: 061.001.32

EOI 10.11232/2663-4139.16.37

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ У ВИХОВАНЦІВ СОЦІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ «УКРІПЛЕННЯ СІМЕЙ»

ЕЛЬКАНОВ Денис Курманович

здобувач магістерського ступеню Інституту людини

Київський університет ім. Бориса Грінченка

 

ВЕРЕТЕНКО Тетяна Григорівна

ORCID ID: 0000-0002-7184-3764

канд. пед. наук, професор, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Київський університет ім. Бориса Грінченка

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглянуто питання дослідження особливостей явища булінгу серед вихованців соціального центру «Укріплення сім’ї». На емпіричному рівні встановлено та проаналізовано статистичні дані проявів булінгу у вихованців соціального центру «Укріплення сім’ї».

Ключові слова: булінг, колектив, соціальне середовище, соціальні ролі, поведінка, соціальна профілактика.

Актуальність проблеми.

Проблемою дослідження є булінг серед дітей підліткового віку є особливо актуальною у сучасному підлітковому середовищі.  По перше – діти не завжди говорять дорослим про знущання однолітків. По друге – найчастішими стратегіями поведінки батьків постраждалих є уникання і ігнорування проблемою. В одному випадку батьки намагаються перевести дитину в інший колектив, а в іншому залишають все як є, оскільки, вважають булінг нормальним проявом дитячої поведінки. По третє – працівники школи часто ігнорують або замовчують прояви булінгу, оскільки це може нашкодити репутації, як їх власній, так і репутації школи.

За даними статистики хочу навести дані всесвітньої організації охорони здоров’я опубліковані в роботі «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема»  Ірини Сидорчук. Зазначається що в Україні жертвами булінгу в ЗЗСО є близько 17 % дівчат і 16 % хлопців віком від 11 до 15 років. А за результатами анкетування Міністерства юстиції України, приниження у школі зазнавало 45% опитаних підлітків [1].

Серед науковців що в своїх роботах вивчали проблему булінгу можна зазначити: І. Сидорук «Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема» [2], Е. В. Конева, В. К. Солондаєв, А.А Пелевина, Ю. В. Ванцева «Неуставні відносини»: мобінг та булінг» [3], В. О. Стремецька, Г. О. Алєксєєнко «Булінг у підліткових шкільних колективах» [4]. У даних роботах чітко прослідковується взаємозв’язок булінгу та навчального колективу.

Проте єдиних достовірних статистичних даних немає, що дає нам можливість стверджувати про актуальність даної проблеми та необхідність подальшого дослідження.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати й експериментально виявити  особливості прояву явища булінгу серед дітей вихованців центру «укріплення сім’ї», і розробити а також провести програму профілактики та експериментально перевірити її ефективність.

Відповідно до мети цієї роботи було визначено такі основні завдання дослідження:

 • Здійснити теоретичній аналіз феномену булінгу як складного соціо-культурного явища.

 • Розробити анкету « Виявлення проявів булінгу серед дітей підліткового віку» з метою збору даних про стан булінгу в обраній віковій категорії, та вихованців центру «Укріплення сім’ї».

 • Емпірично дослідити зібрані дані з метою виявлення закономірностей і особливостей прояву булінгу серед вихованців центру «Укріплення сім’ї». А також на основі зібраних даних скласти програму соціальної профілактики булінгу.

 • Проведення соціальної профілактики булінгу серед вихованців центру «Укріплення сімї», а також збір даних що до її ефективності.

 • Проаналізувати отримані результати з результатами інших подібних досліджень.

Шляхи реалізації мети та завдань дослідження. Згідно з основними етапами побудови наукового дослідження було сплановано ряд поетапних дій, які відповідають завданням дослідження. На першому етапі проводиться планування та організація дослідження, теоретичний аналіз наукових джерел з дослідження булінгу.

На другому етапі відбудеться розробка авторської анкети для діагностики проявів булінгу, а також складання та проведення профілактичної програми. Завершальним етапом дослідження буде обробка отриманих результатів, підтвердження чи спростування ефективності профілактичної програми.

Експеримент було проведено на базі організації СОС дитячі містечка Україна в м. Бровари. Сама організація є недержавною, благодійною соціальною організацією. Основною метою організації є захист дітей, що залишилися без батьківської опіки, захист їхніх прав та інтересів, сприяння розвитку цих дітей. Дана організація була заснована в 1949 році і діє в 133 країнах світу, включно з Україною.

Організація здійснює п’ять основних напрямків роботи, серед них: робота з родинами у кризі, з дітьми-сиротами, з молодими людьми з числа сиріт та з родин у кризі, з родинами, що постраждали від бойових дій на Сході України, адвокаційна діяльність задля покращення стану прав дітей в Україні.[5]

На базі одного з цих проектів, а саме в центрі «Укріплення сім’ї», було проведено дослідження.

Булінг – це поширене явище. За даними сайту KidsPool, який свого часу опитав понад 1200 дітей, з них жертвами булінгу стали 48%, в той час як 42% дітей  цієї вибірки самі були булерами, в тій чи іншій мірі. [2, ст 2]

Також слід пригадати і дані аналогічного опитування від Юнісеф. За їхніми даними, близько 24% українських школярів вважають себе жертвами боулінгу, а 40% з числа постраждалих нікому не розкривали свою проблему, включаючи не лище вчителів, але й батьків. [4].

Ми вже можемо провести аналогію з нашими даними отриманими в центрі. Так Загалом 78% опитуваних дітей центру зізнались що стикались з булінгом, в тій чи іншій формі, а самі були його цілями 33% відсотки опитуваних. Що ж ми бачимо при порівнянні різних даних? Загалом рівень жертв булінгу серед вихованців центру знаходиться на середньому значенні між даними сайту KidsPool і Юнісеф(юнісеф). Проте слід зазначити що серед вихованців центру не було виявлено осіб які самі були буллерами, що помітно по даним рис. 1.

Рис. 1. Діаграма розповсюдженості ролей учасників булінгу серед вихованців центру «Укріплення сім’ї»

 

Також слід згадати дослідження Л.П.Бутузової [6]. В даному дослідженні були опитані студенти-педагоги. Студенти давали відповіді на основі свого власного досвіду та спогадів. Так основними місцями де опитувані зазнавали агресію по відношенню до себе були:

• Вулиця – 89%

• Сім'я – 71%

• Школа – 53%

При опитуванні вихованців центру було виявлено що основним місцем де вони зустрічаються з проявами булінгу є школа. Таку відповідь дало 67% опитуваних. Другим місцем по розповсюдженості булінгу на їхню думку став інтернет. Близько 22% опитуваних дали таку відповідь, це можна побачити на рис. 2

Рис. 2. Діаграма місць де вихованці центру «укріплення сім’ї» зустрічаются з булнгом най частіше.

 

Цікавить те, що жоден з опитуваних вихованців центру «Укріплення сім'ї» не зазначив вулицю, як місце проявів булінгу.  Скоріш за все, це можна пояснити зміною у побуті, опитуваних. В порівнянні з опитуваними студентами, вихованці центу мають більший доступ до новітніх технологій. Цим можна пояснити різкий спад проявів булінгу на вулиці, так як середньостатистична дитина стала значно рідше проводити час на вулиці в порівнянні з своїми попередниками.

Повертаючись до питання булінгу в школі, як основному місці зустрічі з даним явищем. Слід зазначити, що шкільний булінг – це явище, яке зустрічається в освітній практиці не лише на територіях нашої держави, але і таких країн як США, Японії, Росії, Канади. та практично всіх країнах Європи. Більшість експертів вказують на неможливість його повного усунення як явища, оскільки «цькування знаходиться у залежності від загальної системи нерівності людей — майнової, фізичної, етнічної, інтелектуальної та ґендерної. Проблема подолання знущань симетрична проблемі подолання цієї нерівності» [2]

Також слід зазначити ,що за даними анкетування, опитувані не вважають за доцільну стратегію відкрито просити про допомогу у решти учнів якщо по відношенню до них здійснюватиметься булінг. З однієї сторони це можна пояснити тим що зазвичай у ролі булера якраз і виступає особа з класного оточення. Тим не менш, за даними анкети 78% відсотків опитуваних ставали на захист жертв булінгу.

Проте насторожують інші дані. Так 44% опитуваних заявили що най ефективнішим способом протидіяти булінгу є ігнорування, що може лище погіршити ситуацію. Також це може бути пояснено тим, що за ними анкетування учень який проявляє агресію не є завжди покараним, що видно на рис. 3

Рис. 3. Діаграма розповсюдженості стратегій протидії булінгу серед вихованців центру «Укріплення сім’ї».

 

Слід також зазначити, що другим за популярністю спрособом боротьби з булінгом який був запропонований вихованцями центру «Укріплення сім'ї» є відео фіксація і штрафи. Це вказую на те що система протидії булінгу в Україні ще не запрацювала на повну силу. Так був доповнений Кодекс про адміністративні правопорушення України статтею 173-4: і за булінг був ведений штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн) або громадські роботи від 20 до 40 годин.

Крім того, за булінг, вчинений групою осіб або протягом року після накладення штрафу, розмір стягнення становитиме 100-200 неоподатковуваних мінімумів (1700-3400 грн) або відповідальність буде у вигляді громадських робіт 40-60 годин.[1]

Виснoвки.

Прoведення експерментальнoгo дoслiдження за дoпoмoгoю незалежнoгo анкетування Вихованців центру «Укріплення сім'ї», вiкoм вiд 9 дo 16 рoкiв, у якoму брали участь 9 чоловік надалo мoжливiсть визначити, щo за даними анкетування: 33% oпитаних, визнали що стали жертвами булінгу, а 44% опитуваних довелось спостерігати це явище. На oснoвi вище згаданого, ми зрoзумiли, щo вихованці центру іддають перевагу стратегії ігнорування, а також не роблять спроби знайти допомогу від ровесникі чи подолати конфлікт власними зусиллями.

Най частіше булінг виявляється в приниженні та вербальній агресії по відношенню до жертви.

З даного анкетування можна зробити висновок, що  в основному вихованці центру зустрічаються з проявами булінгу саме в шкільному просторі.

На oснoвi вище зазначенoгo, ми зрoзумiли, щo у опитуваних присутнiй страх звернутися за допомогою в вирішенні конфлікту до однолітків, а також невіра в можливість власноруч вирішити конфлікт. Саме тому на нашу думку з метою профілактики булінгу серед вихованців центру «Укріплення сім'ї» слід розвивати в них комунікативні навички, креативність і віру у власні можливості.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) (Закон України), 2657-VIII від 18.12.2019 року. Вилучено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19.

 • Сидорук, І. (2015). Булінг як актуальна соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (1), 169173.

 • Конева, Е.В., Солондаев, В.К., Пелевина, А.А. & Ванцева, Ю.В. (2015). «Неуставные отношения»: моббинг и булинг. Педагогика. Психология. Социокинетика, (4), 65–69.

 • Стремецька, В.О. & Алєксєєнко, Г.О. (2014). Булінг у підліткових шкільних колективах. Науковій вісник Ужгородського національного університету, (31), 177–179.

 • sos-ukraine.org. (2019). Наші програми. Вилучено з https://sos-ukraine.org/nashi-programi/.

 • Бутузова, Л.П. (2018). Психологічний ретроспективний аналіз уявлень майбутніх педагогів про шкільний булінг. Вісник Київського інституту бізнесу та технологій, 3(37), 3-8.

 • Балакірєва, О.М., Павлова, Д.М., Нгуєн, Н-М.К., Левцун, О.Г., Пивоварова, Н.П., Сакович, О.Т. & Флярковська, О.В. (2019). Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин  ESPAD». Київ: ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ».


SOCIAL PREVENTION OF BULLYING IN PUPILS OF THE SOCIAL CENTER «FAMILY STRENGTHENING»

ELKANOV Denis,
a master's degree from the Institute of human
Borys Grinchenko Kyiv University
UKRAINE

VERETENKO Tetyana,
Candidate of Philology ped. Sciences, Professor, Professor of Social Pedagogy and Social Work
Borys Grinchenko Kyiv University
UKRAINE

Abstract.
The articles consider the study of the peculiarities of the phenomenon of bullying among the pupils of the social center "Strengthening the Family". At the empirical level, statistical data on the detection of bullying in the inmates of the social center "Family Strengthening" were established and analyzed.


Keywords: bullying, team, social environment, social roles, behavior, social prevention.

© Ельканов Д.К., Веретенко Т.Г., 2020

© Elkanov D., Veretenko T., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 11.12.2020