International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

16 (December, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

LAW

UDC 343.1: 343.98.064: 343.985.2

EOI 10.11232/2663-4139.16.32

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ, ОПЕРАТИВНИХ ТА ЕКСПЕРТНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ

МАКСИМЕНКО Андрій Олександрович

старший судовий експерт сектору дослідження звуко- та відеозапису відділу досліджень у сфері інформаційних технологій

Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті розглядаються деякі проблеми з позиції судового експерта, що виникають при недостатній координованості дій підрозділів Міністерства внутрішніх справ України, що відповідають за розкриття злочинів. Поясняються трудовитрати по виконанню судової експертизи відео-, звукозапису за матеріалами кримінального провадження. Надаються пропозиції для оптимізації ходу розслідування злочинів.

Ключові слова: експертна служба; фонограми; телефонні розмови; записи розмов; зразок голосу.

Постановка проблеми. Відомо, що ефективність розкриття і розслідування злочинів знаходиться в прямій залежності від успішної взаємодії слідчого апарату, оперативно-розшукових служб, органів дізнання та експертної служби. Найчастіше результати судової експертизи звуко- та відеозапису, на підставі якої встановлені особи, причетні до скоєння злочинів, є єдиним прямим доказом по кримінальному провадженню.

Крім того, виявлено значне збільшення кількості призначення багатооб’єктних експертиз: на дослідження стали надаватися більш об’ємні за змістом матеріали кримінального провадження, нерідкі випадки надання в рамках однієї постанови про призначення судової експертизи звуко- та відеозапису більше двадцяти фонограм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз діяльності сектору дослідження звуко- та відеозапису Харківського науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України показав, що за період 2018-2019 рр. по матеріалах кримінальних справ, порушених за ознаками злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, становить в середньому 20% від загальної кількості виконаних експертиз, за ознаками
злочинів у сфері економічної діяльності - 30%, за ознаками злочинів проти власності - 15%, за ознаками злочинів проти громадської безпеки - 20%, 15% експертиз проводяться за ознаками інших видів злочинів.

Мета статті. У даній статті автор поставив перед собою мету деталізувати деякі проблеми взаємодії перерахованих служб з позиції судового експерта, що вирішує завдання по виявленню корисної мовленнєвої інформації при виконанні судової експертизи відео-, звукозапису.

Виклад основного матеріалу. Зростання потреб оперативних служб і слідчих підрозділів в проведенні досліджень та експертиз по фонограмах з одного боку, сприяло динаміці розвитку судової експертизи звуко- та відеозапису, але, з іншого боку, викликало низьку проблем, обумовлених недостатньо скоординованими взаємодіями слідчих, оперативних підрозділів та підрозділів експертної служби, основними з яких є:

- Проблеми прогнозування термінів виконання призначеної судової експертизи звуко- та відеозапису;

- труднощі у формулюванні перед експертом оптимальних і коректних питань;

- труднощі у отриманні порівняльних зразків голосу і мовлення.

На адресу Харківського НДЕКЦ МВС зі слідчих підрозділів найчастіше надходять листи, в яких ініціатор клопоче про прискорення виконання експертизи та виконання призначеної ним експертизи у першочерговому порядку. Проведеним аналізом ситуацій із листами-прискореннями щодо виконання експертиз встановлено, що на експертизу надходить весь масив фонограм, отриманих протягом декількох місяців в процесі запису і прослуховування телефонних переговорів, що становить вкрай великий обсяг роботи для експерта. При цьому оперативний співробітник або слідчий, направляючи матеріали на експертизу звуко- та відеозапису, найчастіше не може коректно оцінити який призначається їм обсяг робіт та розрахувати приблизний час виконання призначеної ним експертизи, так як спирається на кількість матеріальних носіїв фонограм (наприклад, один СD або DVD, карта пам’яті тощо), не враховуючи, що тільки один СD може вміщати більше 10 годин мовленнєвої інформації і містити більше 600 фонограм. Так, направляючи на дослідження три оптичних диски з досліджуваними фонограмами і зразками голосу та мовлення двох відомих осіб з метою проведення ідентифікаційних досліджень і визначення ознак монтажу запису з встановленням дослівного змісту фонограм, слідчий дивується, чому експерт виконує дану експертизу у значні терміни [3].

Пояснимо трудовитрати по виконанню експертизи в зазначеному обсязі. На трьох оптичних дисках міститься 155 досліджуваних фонограм. Відповідно до методик, що використовуються в Харківському НДЕКЦ МВС, при вирішенні поставлених питань проводяться наступні етапи роботи:

 • Опис носіїв об’єктів дослідження;

 • Визначення об’єктів дослідження, тобто пошук на наданих носіях файлів фонограм (відеофонограм), що необхідно дослідити, згідно із питаннями, поставленими в постанові (ухвалі суду) про призначення експертизи;

 • Копіювання об'єктів дослідження в персональний комп'ютер експерта з коригуванням рівня запису мовних сигналів кожної особи, що бере участь в розмовах;

 • Розрахунок та фіксація контрольних сум досліджуваних файлів;

 • Вивчення метаданих досліджуваних файлів;

 • Диференціація (розмежування) реплік і атрибуція їх учасникам розмов, формування окремих файлів мовних сигналів кожного з учасників розмов на кожній досліджуваній фонограмі;

 • Проведення попереднього аналізу щодо відповідності реплік кожного диктора на кожній досліджуваній фонограмі зразкам голосу та мовлення особі, що ідентифікується;

 • Визначення придатності мовленнєвих сигналів, за якими буде проводитися подальше дослідження. Експерт по кожному сформованому на попередньому етапі файлу мовних сигналів визначає не менш 4 технічних параметрів придатності мовленнєвих сигналів для ідентифікаційних досліджень. 

 • Встановлення дослівного змісту розмов, на яких є придатні для дослідження мовленнєві сигнали або порівняння розмов, зафіксованих у фонограмах із графічним відображенням тексту розмов, у разі, якщо на експертизу надані протоколи за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, або протоколи прослуховування фонограм;

 • Самий трудомісткий етап - проведення експертами роздільного і порівняльного ідентифікаційного, дослідження трьома видами аналізу: аудитивним, інструментальним та лінгвістичним;

 • Прийняття рішень по кожній парі порівнюваних осіб проводиться окремо по кожному виду дослідження і спільно за сукупністю всіх застосованих методів дослідження;

 • Проведення досліджень фонограм з виявлення наявності або відсутності ознак монтажу чи інших змін, привнесених в процесі запису або після її закінчення, методами аудитивного та інструментального аналізу;

 • Оформлення висновку експерта;

 • Оформлення супровідної документації до висновку експерта [1].

Для роботи з даними матеріалами експертам потрібно не менше місяця, за умови зайнятості експертів виключно дослідженнями за матеріалами по вказаній експертизи.

При розрахунку трудовитрат на проведення досліджень необхідно враховувати і такі чинники як: якість запису досліджуваних фонограм і обсяг мовленнєвого матеріалу на них, якість зразків голосу та мовлення, обсяг і наочність мовленнєвого матеріалу на них; порівнянність зразків голосу та мовлення з досліджуваними фонограмами за акустичними, лінгвістичними характеристиками, емоційно-фізичний стан мовлення і форми мовного уявлення порівнюваних осіб, наявність у експерта відповідного програмного забезпечення, необхідного для зчитування та копіювання інформації, що міститься на наданих на експертизу носіях. У разі виявлення значних відмінностей зразків мовлення і мовлення учасників розмов на досліджуваних фонограмах, проведення ідентифікаційних досліджень може істотно затруднити, що, відповідно, збільшить і терміни проведення експертизи [4].

У разі, якщо експерт доходить висновку, що зразки голосу та мовлення особи не відповідають вимогам, експерт направляє ініціаторові клопотання про надання додаткових зразків голосу та мовлення особи, що суттєво впливає на збільшення строків виконання експертизи [1].

Необхідно також враховувати і фізіологічні можливості людського слуху: сприйняття мовлення і його особливостей експертом знижується після 3-4 годин перебування в навушниках і вимагає перемикання на інший вид діяльності.

Крім того, якщо на експертизу (дослідження) направляються багатооб’єктні матеріали в рамках однієї постанови (ухвали суду), ініціатори завдання змушені тривалий час очікувати результат висновку експертного дослідження для здійснення подальших процесуальних дій. Коли ж кількість об'єктів (фонограм) відповідає числу експертних завдань, оперативний співробітник або слідчий отримує результати проведеної експертизи в мінімальний термін, внаслідок чого перспектива узгоджених дій експертів, оперативних служб і слідчого апарату стає більш прозорою і дозволяє розподіляти роботу з потрібних об’єктів (фонограм) за ступенем їх пріоритетності, що, в свою чергу, впливає на хід розкриття і розслідування злочинів.

Висновки (та пропозиції). Для оптимізації ходу розслідування злочинів, досягнення узгодженості в розрахунку термінів виконання експертиз, оцінки роботи експертів за результатами виконаних досліджень і розподілу навантаження по виконанню досліджень, вважаємо за доцільне призначати експертизу по кожному об'єкту експертного дослідження, тобто кожної фонограми, незалежно від кількості осіб, щодо яких повинні проводитися ідентифікаційні дослідження, і тривалості фонограми. Перед призначенням експертизи рекомендуємо також отримати консультацію у експертів за оптимальним формулюванням питань стосовно того мовленнєвого матеріалу, який потрібно досліджувати.

Для більш успішної взаємодії з оперативними службами та слідчим апаратом, судовими експертами Експертної служби МВС проводиться наступна робота:

- ведуться тематичні зайняття;

- розроблені методичні рекомендації для оперативних співробітників і слідчих, спрямовані на алгоритмізацію їх діяльності при призначенні судової  експертизи відео, звукозапису.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

 • Закон України «Про судову експертизу»: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12

 • Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон України «про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України».  Харків: Одіссей, 2012. 360 с.

 • Пашаева Э.Х. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в принятии процессуальных решений // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. - Тамбов: Грамота, 2013. № 6 (32): в 2-х ч. Ч. I.

 • Хуртилов В.О., Назарова Т.В., Панасюгина Л.Е., Лебедев К.А., Ремизова Н.В., Авдюхина О.А., Алёшина В.А. Криминалистическое исследование фонограмм ограниченного объема и низкого качества записи: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 2007.


PROBLEMS OF INTERACTION OF INVESTIGATORS, OPERATIONAL AND EXPERT DIVISIONS DURING THE INVESTIGATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS WHICH ARE REQUIRED

MAKSIMENKO A.,
senior forensic expert in the sound research sector and video recordings of the information research department technologies
Kharkiv research forensic center of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
UKRAINE

Abstract.
The article examines some problems from the standpoint of a forensic expert, which arise from the lack of coordination of the units of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine responsible for the detection of crimes. The labor costs for the forensic examination of video and audio recordings based on the materials of the criminal proceedings are explained. Proposals are provided to optimize the progress of criminal investigations.


Keywords: forensic service; phonograms; telephone conversations; recording of conversations; sample voice.

© Максименко А., 2020

© Maksimenko A., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 09.12.2020