International scientific e-journal

ΛΌГOΣ. ONLINE

8 (April, 2020)

e-ISSN: 2663-4139
КВ №20521-13361Р

PSYCHOLOGY AND SOCIOLOGY

UDC 37:305(477)

DOI 10.36074/2663-4139.08.04

СЕКСУАЛЬНА ПРОСВІТА

ДМИТРІЄВА Марія Олександрівна

студентка IV курсу спеціальності «Психологія» факультету політико-інформаційного менеджменту

Національного університету «Острозька академія»

 

ЗАЙЦЕВА Яна Григорівна

студентка IV курсу спеціальності «Психологія» факультету політико-інформаційного менеджменту

Національного університету «Острозька академія»

 

УКРАЇНА


Анотація. У статті представлені результати дослідження та аналізу даних респондентів, з метою дослідити необхідність введення в шкільну програму предмета, що висвітлює психологічні і фізичні аспекти відносин та сексуальності окремого індивіда та взаємодіючих людей.

Ключові слова: статева освіта, підлітки, психологічно здоровий секс.

Обґрунтування проблеми. На даний момент статева освіта є однією з найбільш обговорюваних і найбільш спірних тем в світі. Статистика, отримана в результаті досліджень ВООЗ і ООН, а також офіційна статистика підліткових вагітностей і абортів, доводять, що статева освіта в школах є необхідністю, яка може допомогти знизити кількість незапланованих підліткових вагітностей, насильства, поширення ІПСШ / ВІЛ, пошкодження статевих органів під час сексуального дебюту і т. д ..

За статистикою, в Україні на 2018 рік кожна п'ята дівчина народжує у віці від 15 до 17 років. Кожна четверта вагітніє в віці 14 років [5]. За даними ВООЗ щорічно реєструється приблизно 12 мільйонів випадків пологів у дівчат у віці 15-19 років. З 5,6 мільйона випадків абортів серед дівчат-підлітків (15-19 років), що відбуваються щорічно, 3,9 мільйони носять небезпечний характер. Все це призводить до зростання смертності під час абортів, захворювань і тривалим порушенням стану здоров'я [6]. Виходячи зі статистики про ранні статеві акти, вагітності, аборти, сексуальне насильство (кожна третя жінка в світі (35%) на протязі життя піддавалася фізичному і / або сексуальному насильству з боку партнера або іншої особи [7]), очевидно, що сексуальна освіта необхідна.

Аналіз попередніх досліджень. На даний момент існує не так багато фахівців, які досліджують сексуальну просвіту і підліткову сексуальність. Серед дослідників сексуальності, на роботи яких ми спиралися і брали до уваги Л. Щеглов, Е. Нагоскі, Н. Бронкманн, Е. Стёкен Даль, Л. Кругляк, С. Віденко, І. Кон, В. Кришталь. На даний момент вивченням питання про сексуальну просвіту і її аспектів займаються вчені з ООН і ВООЗ, на дані яких спиралося наше дослідження.

Мета дослідження. Виявлення ступеня необхідності введення статевої освіти, як обов'язкового предмету у школах.

Проаналізувавши дані, отримані ООН, можна сказати, що статева освіта не несе в собі розбещуючого характеру і не прищеплює підліткам розпущеної статевої поведінки. Навпаки, дослідження ООН довели, що статева освіта за типом «стриманості і прищеплення моральних догм» не є дієвою, а лише пригнічує процес прийняття себе і своєї сексуальності в більш дорослому віці. Виходячи з робіт Е. Нагоскі можна сказати, що жінки, які виросли в більш догматичних сім'ях схильні мати більше проблем і комплексів у статевій сфері, іноді навіть віддають перевагу зовсім уникати сексуальних стосунків[1]. Л. Щеглов виділив основні мотиви інтимної близькості, які можна застосувати і до підлітків [4].

Зараз сексуальна освіта передбачає можливість дати підліткам можливість самостійно приймати рішення з приводу свого статевого життя, маючи при цьому розуміння того, що їх чекає. Так само сексуальна просвіта відіграє велику роль в боротьбі з традиціями, які вважаються насильницькими (жіноче обрізання, культ дівочої пліви, вбивства для збереження честі сім'ї, ранні шлюби), і в зменшенні поширення небажаних вагітностей та поширення ІПСШ / ВІЛ [8].

Наразі Україна є державою, в якій немає сексуальної просвіти в школах, як такої, але є статистика підліткових вагітностей і небезпечних абортів з величезними цифрами. Як і в багатьох країнах, де переважає культ «дошлюбної чистоти» і табуювання теми сексу, статева просвіта замінюється прищепленням догматичних та іноді заважають благополучному сексуальному розвитку норм.

Підлітки завжди цікавилися сексом, але залякування і навіювання почуття провини за свої бажання, не може бути хорошим варіантом для виховання психологічно здорової людини. Не може людина все дитинство та підліткове життя слухати захоплені промови про стриманість, про огидність сексу, про те, що секс до весілля (особливо для жінок) і мастурбація це щось ганебне, гідне лише осуду, а потім завести сім'ю і мати психологічно здоровий і безпечний секс. В Українській культурі секс до весілля, секс з декількома партнерами, мастурбація, бажання розмовляти про секс з партнером, пробувати щось нове сприймається як «гріх» тобто те, за що прослідує покарання, те про що нікому ніколи не можна говорити. Як при таких моральних «нормах» підлітки можуть довірити свої питання про інтимне життя батькам, які виросли в таких самих моральних догмах і навряд чи мають здоровий секс з партнером? Як підлітки можуть зрозуміти, що їм робити зі своїми бажаннями, почуттями?

Подібна політика «не говорити про секс» призводить до того, що більшість людей мовчазно страждають від незадоволеності, роздратованості і нерозуміння того, що відбувається з їх інтимним життям. Секс в житті підлітків, як сірники в руках дитини. Якщо всі дорослі навколо кричать про те, що секс це погано, огидно і брудно - це не означає, що підлітки не ризикнуть перевірити і довести цим, що вони вже дорослі [6]. Але від незнання вони зроблять багато помилок (незаплановані вагітності, домашні аборти, сексуальне насильство, пошкодження статевих органів під час сексуального дебюту), але не розкажуть про це батькам, через страх.

Проте, статева освіта змогла б полегшити діалог батьків з дітьми про секс, а так само дати підліткам відповіді на свої запитання, оберігаючи їх від «сексу заради дослідження, що таке секс» [6].

Статева освіта це так само вивчення та корекція деяких культурних звичаїв, які можуть бути небезпечними і травмуючими. Сексуальна просвіта розповідає підліткам про те, що таке нонконкордантність, що секс як такий не є потребою (якою раніше виправдовували сексуальне насильство) [1], відповідно це віддає відповідальність за сексуальне насильство саме ґвалтівнику, а не жертві в очах людей, які про це поінформовані і не мислять догмами минулого.

Сексуальна просвіта розповідає про те, що таке здорові відносини і про те, як їх побудувати, про те, як прийняти себе, свої емоції і почуття, як говорити про свої бажання і те, що бажання важливі.

На даний момент відсутність сексуальної освіти в Україні є величезною проблемою, пов'язаною швидше з не готовністю і страхом старшого населення визнати важливість і потрібність питання статевої просвіти, яку потрібно розглядати в школах, а так само відсутність достатньої кількості фахівців. Відправляти підлітків без будь-яких знань про відносини між людьми, про те, як побудувати здорові відносини і про те, що таке секс те ж саме, що відправляти їх в космос без підготовки і спорядження на пилососі, а потім нарікати і дивуватися тому, що ніхто не вижив.

Наше дослідження складалося з трьох етапів:

Етап I. З'ясування необхідності сексуальної освіти по засобу виявлення середнього віку статевого дебюту. В етапі брала участь вибірка з 60 осіб, з яких 37 - дівчата і 23 - юнаки, віком від 15 до 20 років.

Під час цього етапу всім бажаючим ми запропонували чесно анонімно відповісти на питання, коли у них відбувся перший статевий дебют і як респонденти можуть оцінити його і свій психологічний стан під час нього.

Етап II. Дослідження існуючого уявлення, знань і рівня усвідомленості підлітків в сексуальній сфері. В етапі взяла участь вибірка з 50 осіб, з яких 30 - дівчата і 20 - юнаки, віком від 18 до 20 років.

Під час цього етапу ми використовували опитувальники «Опитувальник установок до сексу» Айзенка і «Оцінка сексуального профілю» М. Яффе і Е. Фервіка в адаптації О. Потьомкіної. Дані опитувальники дають можливість отримати картину про сприйняття статевої сфери респондентами, оцінити і зробити припущення з питання того, наскільки здоровим може бути секс з подібними показниками.

Етап III. Створення переліку найбільш поширених  питань у підлітків, які пов’язані із сексуальною сферою, які можуть наочно продемонструвати рівень необхідності і значущості сексуальної просвіти в школах.

За даними першого етапу нашого дослідження, ми отримали дані, згідно з якими середній вік сексуального дебюту - 16.4 роки. Більшість (67.3%) з респондентів повідомляє про те, що перший сексуальний досвід був «не задовольним», більшість з них були морально не готові до першого сексу, на момент коли він стався.

За даними другого етапу, отриманими нами після проведення опитувань, ми можемо говорити про те, що наше припущення про необхідність сексуальної освіти є виправданим.

«Опитувальник установок до сексу» Айзенка, дав такі результати:

1. Дозволеність: середній показник по вибірці - 7 (Низький).

2. Реалізованість: середній показник по вибірці - 7 (Низький).

3. Сексуальна невротичність: середній показник по вибірці – 5 (Високий).

4. Знеособлений секс: середній показник у чоловіків - 9 (Високий), середній показник у жінок - 3 (Низький).

5. Порнографія: середній показник у чоловіків - 3 (Високий), середній показник у жінок - 2 (Високий).

6. Сексуальна сором’язливість: середній показник по вибірці – 2 (Високий).

7. Цнотливість: середній показник по вибірці – 4 (Високий).

8. Відраза до сексу: середній показник по вибірці – 3 (Високий).

9. Сексуальна збудливість: середній показник у чоловіків – 4 (Низький), середній показник у жінок – 3 (Низький).

10.Фізичний секс: середній показник по вибірці – 5 (Високий).

11.Агресивний секс: середній показник по вибірці – 2 (Низький).

12. Сексуальне лібідо: середній показник у чоловіків - 14 (Низький), середній показник у жінок - 13 (Низький).

13. Сексуальна задоволеність: середній показник у чоловіків - 10 (Низький), середній показник у жінок - 15 (Низький).

14. Маскулінність / Фемінність: середній показник у чоловіків - 18 (Низький), середній показник у жінок - 19 (Низький).

Ці дані дають можливість зрозуміти, що наша вибірка, в середньому - підлітки, які мають низьку дозволеність, тобто мають більш моралізувати секс, низький рівень реалізованості, що говорить про не задоволеність статевим життям як таким. Високий показник шкали сексуальної невротичності говорить про сильну нервозність щодо сексу, неможливість стримувати свої імпульси і швидкий розлад через свої думки, почуття або вчинки в сексуальній сфері. Так само такі показники говорять про те, що у чоловіків вищий рівень прихильності до знеособленого сексу, тобто сприйняття свого статевого партнера як об'єкта отримання задоволення, цей показник у жінок нижчий, однак і жінки і чоловіки терпимо ставляться до порнографії, що може бути фактором, що насторожує в світлі останніх досліджень в області нейробіології, які доводять, що частий перегляд порно може викликати залежність і значне зниження сексуального потягу і апатію. Високі показники в шкалах «Сексуальна сором'язливість» і «Цнотливість» говорять про сильному збентеженість і виборі стриманості.

Окрему увагу варто звернути на шкалу «Відраза до сексу» - високий середній показник говорить про більш негативну оцінку сексу, як такого або ж сексуальних практик, які не входять у «звичайну повсякденність». Це говорить про не ригідність і, можливо, про нездатність або недостатню сміливість для того, щоб сприймати щось нове і незвичне.

Так само вкрай цікаві результати останньої шкали, які показують, що і чоловіки, і жінки в своїй сексуальній сфері не відповідають шаблонному розумінню «чоловічої» та «жіночої» поведінки в ліжку.

В цілому опитувальник Айзенка дає побачити як саме підлітками сприймається секс і скільки нервозності, невпевненості і питань у них все це викликає.

Так само, варто приділити увагу результатам, отриманим за допомогою опитувальника “Оцінка сексуального профілю” Яффе і Фервіка у удаптації Потьомкіної (Рис. 1).

Рис. 1. «Оцінка сексуального профілю» Потьомкінії

 

На представленій вище діаграмі видно, що значення коливаються поруч із середніми значеннями, які виділила Потьомкіна. Однак, якщо розібрати результати за шкалами, можна помітити:

1. Показник експресивності у жінок більше, ніж у чоловіків, однак все одно значення знаходяться на рівні «нижче середнього», що говорить про малу можливість вираження своїх почуттів і емоцій по відношенню до партнера, малої розкутості в реакціях.

2. Показник шкали сміливості і рішучості у жінок вище середнього, тоді як у чоловіків нижче. Це говорить про те, що жінки в нашій вибірці більш рішучі, їм легше зробити «перший крок», тоді як чоловіки більш схильні до тривогі під час спілкування з людьми, до яких вони відчувають симпатію або сексуальний потяг, так само чоловіки більш відчувають сумнівів з приводу своїх сексуальних можливостей.

3. Низькі показники шкали користі говорить про низьку орієнтацію обох статей на матеріальну вигоду, одержувану від сексу з ким-небудь.

4. Низький показник шкали вибірковості у чоловіків і середній показник у жінок говорять про те, що жінки більш ретельно вибирають партнерів. Однак, показники все одно не виходять за рамки середнього значення за даною шкалою, що підтверджує показники, отримані за допомогою опитувальника Айзенка про те, що чоловіки більш прихильні до знеособленому сексу.

5. Шкала гіперсексуальності на діаграмі показує, що дівчата підліткового віку в нашій вибірці мають більш виражений і сильний сексуальний інтерес.

6. Високі показники жінок в шкалі педантичності і низькі у чоловіків показують, що для жінок набагато важливіший контекст того, що відбувається в сексуальних відносинах. В даному випадку під контекстом можна мати на увазі все, що відбувається або відбувалося в житті людини (минулий досвід, настрій, уподобання, самопочуття тощо)

7. Ніжність у чоловіків і жінок однаково низько виражена.

8. Показники за шкалою жертовності говорять про те, що і чоловіки і жінки в цілому емоційно залучені або хотіли б бути залучені в секс з партнером.

9. Показники шкали відповідальності демонструю те, що і чоловіки і жінки в принципі готові і можуть брати на себе відповідальність за те, що відбувається в їх сексуальному житті.

10. Показники шкали любові говорять про те, що чоловіки в набагато меншому ступені прагнуть зберігати любовні відносини, жінки ж готові зберігати любовні відносини «не дивлячись ні на що».

11. Показник ревнощів у чоловіків менше ніж у жінок.

12. Шкала різноманітності показує, що у чоловіків є трохи більший інтерес до якихось нових і різноманітних форм сексуального задоволення.

13. Низький показник чоловіків в даній шкалі говорить про меншу міру фемінності, у жінок же цей показник говорить про високий показник фемінності.

14. Ця шкала демонструє, що чоловіки менш зациклені на пересіченні «несприятливих» сексуальних контактів на роботі через обтяження ними відносин серед співробітників.

Якщо аналізувати показники даного опитувальника в цілому, можна помітити по діаграмі підтвердження тих даних, які ми отримали від опитувальника Айзенка. Так само варто зауважити що багато показників суперечать прийнятому і догматичному сприйняттю молодих чоловіків і жінок і їх сприйняття і прояву сексуальності.

На третьому етапі дослідження, нам вдалося виділити вісім найбільш поширених запитань:

1. Для чого потрібно мастило?

2. Як мені сказати про те, що мені подобається?

3. Чи можна називати людину збоченцем, якщо мені не подобається те, що він пропонує?

4. Чому я не хочу сексу? Як мені про це сказати?

5. Чи повинна/повинен я робити те що мені не подобається, якщо цього хоче партнер?

6. У мене проблеми, якщо я не хочу сексу так часто, як хоче партнер?

7. Що таке гомосексуальність?

8. Що таке гендер?

Так само ми б хотіли приділити окрему увагу тому, що частина респондентів, які піддавалися сексуальному насильству в минулому, часто демонстрували досить сильні почуття, чуючи фразу про те, що жертви насильства не винні в насильстві, скоєному над ними.

Не мало важливою частиною нашого дослідження стало спостереження за реакціями більш старшого покоління викладачів навчальних закладів на питання про необхідність сексуальної просвіти серед підлітків - багато викладачів навчальних закладів з побоюванням і неприязню ставилися до подібної теми, вважаючи її недоречною і не потрібною, багато за них більш схиляються до того , що «вони самі все зрозуміють коли буде потрібно», проте, з власного досвіду, ми хотіли б зауважити, що під час іспитів, відповіді на питання які не були вивчені нами так і не з'являлися в наших головах, хоча вони були нам дуже потрібні.

Реакція викладачів є важливою тому, що саме викладачі в навчальних закладах більшою мірою формують ставлення підлітків до статевої сфери, так само, саме викладачі відповідальні за ті чи інші зміни в навчальних закладах та їх якості.

Подальша сфера розвитку. У майбутньому, ми б хотіли провести більш широке і детальне дослідження цієї теми, провести на достатній вибірці курс лекцій, спрямованих на сексуальну просвіту і відстежити всі зміни, які відбулися завдяки цим лекціям. Так само в майбутньому ми б хотіли провести лонгітюдне дослідження, для того, щоб повною мірою відстежити вплив статевої освіти на інтимне життя підлітків і дорослих.

Висновки. Наше дослідження на малій групі підтверджує необхідність чесної розмови з підлітками про секс. Так як підлітки потребують розуміння того, з чим вони зіткнуться або вже зіткнулися, у відповідях на свої питання, в розумінні того, що є нормою, а що ні. Нам здається, що підлітки мають право отримати спеціалізовані знання, і можливість тверезо і осмислено розпоряджатися своїм статевим життям і приймати відповідальні рішення на основі своїх знань.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

  • “Как хочет женщина. Мастер-класс по науке секса”. Эмили Нагоски, 2016

  • «Половое воспитание детей. Что и как мы должны объяснить своему ребенку» Кругляк Л.Г., 2014.

  • Психологические основы педагогики: психолого-педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова / В.П.Зинченко. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с.

  • «Vivalavagina» Бронкманн Н. и Стёкен Даль Э., 2018.

  • Підліткова вагітність в Україні [Електронний ресурс]//2017. - Режим доступу: https://www.0382.ua/news/1811949/pidlitkova-vagitnist-v-ukraini-statistika-sokue

  • World Health Organization. Adolescent pregnancy [Електронний ресурс]//2020. - Режим доступу: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

  • World Health Organization. Violence against women [Електронний ресурс]//2017. - Режим доступу: https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women

  • ONUSIDA. Las Naciones Unidas instan a aplicar un enfoque amplio en la educaciуn sexual [Електронний ресурс]//2018. - Режим доступу:  https://www.unaids.org/ru/resources/presscentre/featurestories/2018/january/20180110_sexuality-education

  • Всемирная Организация Здравоохранения. Сексуальное насилие [Електронний ресурс]//155 - 180 с. - Режим доступу:     https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/Ch_6RU.pdf?ua=1


SEXUAL EDUCATION

DMYTRIIEVA M.,
4th year student of the specialty «Psychology» of the Faculty of Political and Information Management
The National University of Ostroh Academy
UKRAINE

ZAITSEVA Ya.,
4th year student of the specialty «Psychology» of the Faculty of Political and Information Management
The National University of Ostroh Academy
UKRAINE

Abstract.
The article presents the results of research and analysis of respondent data in order to study the needs of the school curriculum additional subject, what can covering the psychological and physical aspects of the relationship and sexuality of the individual and interacting people.


Keywords: sexuality education, teens, psychologically healthy sex.

© Дмитрієва М.О., Зайцева Я.Г., 2020

© Dmytriieva M., Zaitseva Ya., 2020

 

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PUBLISHED : 17.04.2020